Hei d'Gewenner vun der Tombola vun eisem Äppelbaal:

Haaptpraisser:
1. Praiss: 439
2. Praiss: 565
3. Praiss: 152
4. Praiss: 433
5. Praiss: 485
6. Praiss: 059

Vir aeren Praiss ze kreien kenn Dir ennert folgender Nummer beim Haer Thiel uruffen:
661 799 855

Kategorie: